• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

SFDI - Bezpečnost dopravy a cyklostezky 2017

Chtěli bychom Vás informovat, že od 8. 9. 2016 je možno podávat žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopraví infrastruktury zaměřených na následující aktivity:  

A.     Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace
B.      Výstavbu a údržbu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty C.      Výstavbu, modernizaci a opravu místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou  

Žádosti je možné podávat v souladu s podporovanými aktivitami, kterými jsou:

A.     ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI NEBO PLYNULOSTI DOPRAVY NEBO OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOPRAVY OSOBÁM SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE

 • Bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů
 • Výstavby, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce
 • Výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy
 • Nasvětlení přechodů splňujících požadavky dle technických kvalitativních podmínek, s přihlédnutím na dopravní význam komunikace, intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR
 • Světelné signalizační zařízení řídící provoz na samostatném přechodu pro chodce (ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce)
 • Měřiče rychlosti vozidel a to včetně informativních ukazatelů okamžité rychlosti vozidel
 • Bezpečnostní  prvky  na  vozovce  (ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce)
Výše dotace až 85% z celkových uznatelných nákladů
Příjem žádostí probíhá do 6. 1. 2017  

B.      VÝSTAVBA A ÚDRŽBA CYKLISTICKÝCH STEZEK NEBO ZŘIZOVÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ PRO CYKLISTY
 • Výstavba cyklistické stezky
 • Oprava cyklistické stezky
 • Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy
Výše dotace až 85% z celkových uznatelných nákladů
Příjem žádostí probíhá do 20. 1. 2017

C.      VÝSTAVBA, MODERNIZACE A OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S NADŘAZENOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU
 • Výstavba, modernizace, oprava pozemních komunikací následujících kategorií:
 1. místní komunikace v místech, kde tyto pozemní  komunikace mimoúrovňově kříží  nadřazenou dopravní infrastrukturu
 2. veřejně přístupné účelové komunikace v místech, kde tyto pozemní  komunikace mimoúrovňově kříží  nadřazenou dopravní infrastrukturu
Výše dotace až 100% z celkových uznatelných nákladů
Příjem žádostí probíhá do 31. 1. 2017

!!! Chcete uskutečnit kroky ke zvýšení bezpečnosti chodců a vybudování cyklostezek ve Vaší obci. Dejte nám šanci Vám pomoci s přípravou kvalitního projektu !!!


Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

SFDI - I. kolo 2017 Bezpečnost dopravy.pdf
SFDI - I. kolo Cyklostezky 2017.pdf