• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - OPŽP výzva č. 42 a 43 - Snížení množství znečištění a zajištění dodávek pitné vody

Dne 15. 9. 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 42 a 43 Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na Snížení množství vypouštěného znečištění a Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě, o kterých jsme Vás začátkem srpna informovali. 

Žádosti je možné podávat v souladu s následujícími podporovanými aktivitami:

Výzva číslo 42:Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

  • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány)
  • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
Příjem žádostí je od 17. 10. 2016 do 19. 1. 2017
Alokace plánované výzvy:3 600 000 000 Kč 

Výzva číslo 43:Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 
  • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě
  • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
Příjem žádostí je od 17. 10. 2016 do 19. 1. 2017
Alokace plánované výzvy: 1 200 000 000 Kč    


Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s Vaším projektem a zpracováním povinných příloh.


Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.


OPŽP - výzva 42 Snížení množství vypouštěného znečištění.pdf
OPŽP - výzva 43 Zajistit dodávky pitné vody.pdf