• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPPIK - sledování čerpání alokace OPPIK

Czechinvest zveřejnil statistiku podaných Předběžných žádostí o podporu, Žádostí o podporu a vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 19. 8. 2016 (dle dat v MS2014+).

Tabulka zde.