• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 45. výzva IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - integrované projekty CLLD

12. 8. 2016 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášeny podmínky dlouho očekávané výzvy zaměřené na Podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty CLLD. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 45. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Podpora u obou výzev je zaměřena zejména na Zpracování územních plánů nebo změn územních plánů, regulačních plánů a územních studií.

Žádosti o dotaci v rámci 45. výzvy je možno předkládat od 26. 8. 2016 až do 31. 10. 2022

Oprávnění žadatelé:

  • Obce s rozšířenou působností
Území realizace:
  • Aktivity Územní plány a Regulační plány – 
  • území obcí s rozšířenou působností, která leží na území místní akční skupiny vymezeném ve schválené strategii CLLD.
  • Aktivita Územní studie-
  • území správního obvodu obce s rozšířenou působností, které leží na území místní akční skupiny  vymezeném ve schválené strategii CLLD.
Místní akční skupiny - Poskytují informace při zpracování žádosti o podporu a posouzení jejího souladu s výzvou MAS. Aktuální kontakty na pracovníky MAS jsou uvedeny ve výzvě MAS. Na stránkách Národní sítě MAS ČR http://nsmascr.cz/ jsou uvedeny odkazy na jednotlivé MAS.

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení!“    


Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

IROP Výzva č 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje CLLD.pdf