• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 46. a 47. výzva IROP - Rozvoj infrastruktury základních škol

18. 8. 2016 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášeny podmínky dlouho očekávaných výzev zaměřených na Rozvoj infrastruktury základních škol a Rozvoj infrastruktury základních škol v sociálně vyloučených lokalitách. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 46. a 47. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.  

Podpora u obou výzev je zaměřena zejména na: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben  za účelem zvýšení kvality vzdělávání  ve vazbě na budoucí  uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou  lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Žádosti o dotaci v rámci 46. a 47. výzvy je možno předkládat od 29. 9. 2016 až do 14. 2. 2017.

Oprávnění žadatelé:

 • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy
 • Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • Kraje
 • Organizace zakládané nebo zřizované kraji
 • Obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve
 • Církevní organizace
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu.
JE VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR V SOULADU SE STRATEGICKÝM RÁMCEM MAP? POKUD ANO, RÁDI VÁM POMŮŽEME SE ZPRACOVÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI Z IROP  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení!“

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

IROP č. 46 - Rozvoj Infrastruktury základních škol.pdf
IROP č. 47 - Rozvoj Infrastruktury základních škol v SVL.pdf