• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - Upozornění na odstávku Věstníku veřejných zakázek a NEN v říjnu 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje odstávku Věstníku veřejných zakázek a Národního elektronického nástroje!

Dne 1. října 2016 vstoupí v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který nahrazuje současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V souvislosti s touto významnou změnou legislativy je nezbytné, aby byly upraveny elektronické systémy, které jsou ve správě Ministerstva pro místní rozvoj a jsou určeny k realizaci/procesování zadávacích řízení tak, aby odpovídaly požadavkům nové národní i evropské legislativy, a to Věstník veřejných zakázek (Věstník) a Národní elektronický nástroj (NEN).

Jedná se o nejvýznamnější a technicky nejnáročnější úpravu elektronických systémů, která v oblasti zadávání veřejných zakázek v České republice, kdy proběhla. Z toho důvodu si nasazení nové verze obou systémů vyžádá výrazně delší časové období, po které nebudou systémy dostupné než u běžných aktualizací.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto doporučuje všem zadavatelům, aby při přípravě zadávacích řízení, resp. při přípravě zahájení a průběhu, zohlednili stanovené termíny nedostupnosti Věstníku a NENu a předešli tím případným komplikacím.


Zdroj: MMR