• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 34. a 35. výzva IROP - Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality (34. výzva IROP - Sociální bydlení mimo SVL)

13. 6. 2016 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášeny podmínky dlouho očekávaných výzev zaměřených na Sociální bydlení a na Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 34. a 35. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.  

Podpora u obou výzev je zaměřena zejména na nákup nemovitostí, rekonstrukce a úpravy objektu nebo bytu, pořízení základního vybavení a úpravy společných prostor bytového domu s cílem zajistit dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR.  

Žádosti o dotaci v rámci 34. a 35. výzvy je možno předkládat od 13. 6. 2016 až do 27. 12. 2016.  

Oprávnění žadatelé:

  • Obce,
  • Nestátní neziskové organizace,
  • Církve,
  • Církevní organizace.

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení!“    

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

IROP Výzva č 34 Sociální bydlení.pdf
IROP Výzva č. 35. Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality.pdf