• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MZE, IROP - PROGRAM PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

Dovolujeme si Vám představit náš program „PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ“, který zahrnuje dotace z MZE ČR a IROP. Smyslem programu je Vás informovat o možnostech dotací pro projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti ve Vaší obci pomocí realizace různých protipovodňových opatření jako jsou poldry, úprava koryt vodních toků či realizaci varovných systémů k podpoře protipovodňových opatření.  

Zvyšte svou šanci získat dotaci a připravte si žádost o dotaci v souladu s hodnotícími kritérii sledovaného dotačního titulu s dostatečným předstihem.  

Rádi Vám poskytneme bližší informace k uvedeným dotačním titulům, případně se pokusíme najít jiný dotační titul odpovídající Vašim současným potřebám.  

Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.


Protipovodňová opatření TIZZI.pdf