• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - výzva č. 39 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

V červenci 2016 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí 39. výzvu k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekty s cílem Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.  

V rámci programu lze získat dotaci především na následující aktivity:

 • zateplení obvodového pláště budovy
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV
 •  Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.  
Žádosti o podporu je možné podávat prostřednictvím nového informačního systému IS KP 2014+ od 1. 9. 2016 do 20. 12. 2016.  

Celková plánovaná alokace: 3 000 000 000 Kč

Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.


OPŽP - výzva 39. Snížit energetickou náročnost veřejných budov.pdf