• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 38. a 39. výzva IROP - Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

11. 7. 2016 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášeny podmínky dlouho očekávaných výzev zaměřených na Rozvoj infrastruktury komunitních center. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 38. a 39. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.  

Podpora u obou výzev je zaměřena zejména na výstavbu, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.  

Žádosti o dotaci v rámci 38. a 39. výzvy je možno předkládat od 18. 7. 2016 až do 31. 10.
2016.  

Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení!“  

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.


38. - 39. výzvaKomunitní centra.pdf