• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - Výzva č.37_ Energetické úspory v bytových domech II

V červenci 2016 byla vyhlášena 37. výzva Ministerstva pro místní rozvoj pro projekty s cílem snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení v novém Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).  

Žádosti zaměřené především na zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací  odpadního vzduchu, výměnu zdroje tepla pro vytápění, výměnu zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů, instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny je možné podávat prostřednictvím nového informačního systému IS KP 2014+ od 15. 7. 2016 do 30. 11. 2017.  

Celková plánovaná alokace:  8 750 000 000 Kč  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení!“

Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

IROP Výzva č. 37 _Energetické úspory v bytových domech II.pdf