• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek je už dnes možné

Agentura pro sociální začleňování, která spadá pod Úřad vlády ČR (www.socialni-zaclenovani.cz) vydala v roce 2014 metodiku „Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek“.

Veřejné zakázky jsou již na řadě míst v ČR i v zahraničí využívány i k podpoře zaměstnanosti různým způsobem znevýhodněných lidí.

Účelem této metodiky je zvýšit povědomí veřejných zadavatelů o potenciálních přínosech společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a praktickým způsobem vysvětlit příležitosti, které veřejným zadavatelům nabízí současný právní rámec pro to, aby zohlednili sociální a ekologické aspekty při svém zadávání veřejných zakázek, a tudíž věnovali pozornost nejen ceně, ale rovněž sociální přidané hodnotě.

Přečtěte si podrobnou metodiku i manuál s přehledem dobrých praxí a inspirujte se, jak tuto možnost využít ve vašem městě či obci.

Důležité také je, že tento způsob zadávání veřejných zakázek by mohl být podporován i v rámci nových operačních programů (např. OPŽP atd.).

Odkaz:

http://www.socialni-zaclenovani.cz/socialne-odpovedne-zadavani-verejnych-zakazek-metodika-a-manual-dobrych-praxi