• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

Jak získat dotaci

Postup získání dotace z evropských strukturálních a investičních fondů zahrnuje několik základních kroků - od vytvoření projektového záměru, určení vhodného operačního programu ke zpracování a samotnému předložení žádosti o dotaci. Celý proces pak pokračuje realizací podpořeného projektu, ke které se váží určité povinnosti vyplývající z pravidel stanovených pro projekty financované ze strukturálních fondů.

Základní kroky spojené s podáním žádosti o dotaci z fondů EU:

 1. Vytvoření podrobného projektového záměru
 2. Nalezení příslušného operačního programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro váš projektový záměr
 3. Podání žádosti
 4. Posouzení žádosti
 5. Realizace projektu
 6. Vyhodnocení a vyúčtování žádostí
 7. Žádost o platbu
 8. Kontrola projektu na místě
 9. Publicita projektu
 10. Udržitelnost projektu

 Více informací zde:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt.aspx